Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
HR og innovasjon 2021
Norske ledere trekker fram innovasjonskultur, og det å utvikle innovative organisasjoner og team, som noen av deres viktigste fokusområder framover. Dette er områder hvor HR er sentral. Sammen med Evidente har vi gjennomført en analyse av hvordan HR-ansatte opplever sin rolle i innovasjonsarbeid, og sett på hvordan HR kan bidra til å nå målene lederne har satt seg på området.

Det er flere grunner til at innovasjon nå står høyt på agendaen hos mange ledergrupper. Med det grønne skiftet kommer nye reguleringer og endret etterspørsel. Med rask digital utvikling kan spillereglene i bransjen endres omtrent over natten. Vi er altså i en tid med mange trusler, og like mange muligheter.

Samtidig er ikke innovasjon noe HR tradisjonelt sett har viet mye oppmerksomhet. Det finnes få bøker om hvordan HR bør støtte dette arbeidet, og det er heller ikke belyst særlig godt i HR-utdanninger.

Dette burde endre seg, for mange av forutsetningene for å lykkes med innovasjon har HR ansvar for. Det er fokuset i denne rapporten. Du vil få innblikk i hvordan HR i norske virksomheter jobber, og inspirasjon og anbefalinger til hva dere selv kan gjøre.

God lesning!

Last ned rapporten her