Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi bistår i innovasjonsprosjekter
Vi kan bidra til raskere fremdrift og effektivitet i et innovasjonsprosjekt, samt at løsningen faktisk blir brukt og skaper størst mulig verdi.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Innovasjon Norge - anskaffelser

Innovasjon Norge ønsket å få økt bruk av innovative anskaffelser i humanitær sektor. En av utfordringene er at innovative anskaffelser er litt vanskelige å gjennomføre og ganske tid- og ressurskrevende. Med det som utgangspunkt utarbeidet vi en guide for innovasjonsvennlige anskaffelser. Innovasjonsvennlige anskaffelser er et godt startpunkt for organisasjoner som ønsker å få større fokus på innovasjon i sine anskaffelser. Gjennom å fokusere litt mer på en god behovsanalyse, gjennomføre noen markedsdialog-aktiviteter og ha mer åpne kravspesifikasjoner kan man få et mye større innovasjonspotensial i ordinære anskaffelser uten at det krever for mye. I guiden står det mye mer om dette, så bare send oss en melding så sender vi den til deg!

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Sammen med Troms og Finnmark Fylkeskommune utarbeidet vi en søknad på innovasjonspartnerskap til Innovasjon Norge for prosjektet «sikring av skred på vei». De kom gjennom nåløyet, og vi har bistått i arbeidet med behovsanalyse, strukturering av prosjektet og utvikling av en kravspesifikasjon. Hoveddelen av vårt arbeid i prosjektet har vært knyttet til markedsdialogen hvor vi gjennom portalen www.markedsdialog.no har sikret grundig og felles informasjon til markedet, hatt ansvar for gjennomføring og påmelding til dialogkonferanse og en-til- en møter, sikret stor grad av mediedekning, samarbeid med en rekke nettverk og klynger. I alt arbeidet har vi hatt et særlig fokus på å treffe startups og gründere og leverandører som ikke vanligvis leverer på dette området – og motivere dem til å sende et anbud.

Rollag kommune

Omstillingslederen i Rollag kommune hadde en vill ide; kan helsehuset som kommunen ønsker bygd om få år bli et helsefremmende bygg – “a building that heals”?. Tja, sa vi og koblet oss på prosjektet og prøvde å holde tritt med kommunens store ambisjonsnivå. Etter en forstudie ble svaret “ja!”. Gjennom 2020 og 2021 har vi bistått kommunen med å finne rette innovasjonsnivå, avveie risiko mot pris og ikke minst bruke prinsippene i innovasjonsvennlige anskaffelser; gå aktivt i dialog med mulige gründere, kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere, og få de til å hoppe på ballen for å gå inn som leverandører til fremtidens helsehus i Rollag. Om prosjektet kommer i mål finner du ut av i løpet av 2024!

Bistand på innovative anskaffelser

Ønsker dere økt fokus på innovasjon i deres ordinære anskaffelser eller prøve en innovativ anskaffelse? Vi har maler og verktøy for alle faser fram til publisering, og har særlig fokus på effektiv og verdiskapende dialog med markedet.
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge - anskaffelser
Innovasjonsvennlige anskaffelser
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Innovasjonspartnerskap skredsikring
Rollag kommune
Helsehus

Innovasjon Norge

Sammen med Innovasjon Norge har vi utviklet og testet et program for innovasjon og bærekraft for små og mellomstore bedrifter. Programmet har vært pilotert i to omganger med 10 bedrifter i hver omgang. Programmet består av 4 fysiske samlinger og 40 timer rådgiving pr bedrift mellom samlingene. På denne måten har vi klart å sikre en helhetlig forståelse av bærekraft og innovasjon, hvordan dette henger sammen og bedriftene har satt i gang en rekke konkrete tiltak på området, både i egen virksomhet og i fellesskap med de andre deltakerbedriftene.

Circular North

Sammen med Biotech North, UN Global Compact og Land møter Hav har vi utviklet et bærekraftsprogram for Biotech North sine medlemsbedrifter. Vi har lagd et program som gjør at bedriftene klarer å navigere i det komplekse og få en grunnleggende forståelse av bærekraft og hva som skjer og må gjøres på området. Gjennom 2 fysiske lunsj-til-lunsj samlinger og 6 digitale samlinger har vi jobbet med temaer som bærekraftsmodenhet, bærekraftsstrategier, hvordan sikre bærekraft som en del av forretningsutviklingen og mer generelle rapporterings og planleggingsverktøy. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi liker særlig "Det var akkurat dette jeg trengte" og "Jeg var ikke helt sikker på om dette bærekraftsarbeidet var noe for oss - nå er jeg supermotivert til å sette igang!"

Bærekraftssatsing

Har du lyst til å starte ditt bærekraftsarbeid. Vi har enkle løsninger for å starte arbeidet med å lage en strategi, sikre effektiv kommunikasjon og håndtere krav og standarder
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge
Program for innovasjon og bærekraft
Circular North
Et bærekraftsprogram