Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi bygger innovasjonsteam i din organisasjon
Tenk deg å ha en innovasjonsmoter i din egen organisasjon, et team med kompetanse og motivasjon som tar initiativ og driver innovasjonsarbeidet videre i alle deler av organisasjonen. Vi har et eget program for å bygge sånne innovasjonsteam.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Nittedal Kommune

Målet for oppdraget var å bruke en innovativ tilnærming til utformingen av Nittedal kommunes nye temaplan for arbeidet med flyktninger og innvandrere med focus på samskaping, bredt innsiktsarbeid og aktiv brukermedvirkning fra start til slutt. Vi gjennomførte en rekke prosesser med både flyktninger og innvandrere, medarbeidere i kommunen og eksterne aktører som arbeidsgivere og frivillige organisasjoner var involverte. Målet med prosessen var å få en bredde av menneskers erfaringer, sentrale behov og utfordringer, men også at de sammen skulle utforske idéer og forslag til løsninger – med hovedfokus på aktiv medvirkning av målgruppen.

Prosjekt

Stad kommune var tidlig ute og interesserte seg for samskaping som tema og innovasjonsform. Kommunen har vært finalist i kåringen av årets frivillighetskommune, og har med andre ord en dugnadsånd som få lokalsamfunn kan matche. Veien fra frivillighetskommune til samskapingskommune er kanskje ikke så lang? Sammen med Telemarksforskning har vi utviklet et prosjekt hvor vi skal utforske potensialet i samskaping og i løpet av 4 år skal vi se om vi kan få til en struktur for samskaping som gjør at det kan bli den enorme ressursen som vi tror det kan være.

Innovasjonprogram for SMB

I vårt innovasjonsprogram for SMB har vi fått klare tilbakemeldinger på at en av de nyttigste modulene var involverende innovasjon. Her har vi sammen med bedriftene analysert hvilke aktører det er størst verdi i å inkludere, det kan være ansatte, kunder, leverandører, styre eller noen helt andre. Når bedriftene hadde valgt hvem de ville prioritere utarbeidet vi tydelige strukturer for arbeidet gjennom å definere tydelige mål og aktiviteter som kunne gjennomføres. Konklusjonen? Det er utrolig hvor stor verdi man kan få med selv ganske små grep.

NRC

Vi hadde gleden av å jobbe med tematikken sammen med Stad kommune, og kom gjennom prosessen i dialog med Telemarksforskning. Etter flere forsøk og en modning av prosjektet fikk Stad kommune i samarbeid med Nordre Follo kommune XX millioner til et 4-årig forskningsprosjekt for å finne ut hva som skal til for å få stor verdi ut av et samskapingsfokus. Tinkr har hovedrollen med å støtte kommunene i sine samskapingsprosjekter, og vi ser frem til å lære masse de neste 4 årene!

Vi hjelper deg med involverende innovasjon (samskaping)

Det ligger stor verdi i å involvere andre i innovasjonsprosessen, det vet vi, men hvordan få det til i praksis? Enten du kaller det åpen innovasjon eller samskaping, vi kan bidra med verdifulle perspektiver og verktøy for å finne din måte å gjøre det på.
Noen gode erfaringer
Nittedal Kommune
Samskapende prosess temaplan integrering
Prosjekt
Den samskapende kommune
Innovasjonprogram for SMB
involverende innovasjon
NRC
Hygiene promotion

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. De har startet en satsing på bærekraftig næringsliv i arktis hvor målet er å utvikle nye løsninger som på en effektiv måte bidrar til å løse noen av bærekraftsutfordringene for næringslivet i nord. Tinkr er leid inn som prosessleder og vi har ansvar for lede bedriftene gjennom en innovasjonsprosess. I prosessen definerer og velger vi hvilke problemer vi skal løse, utvikler ideer til løsninger, velge hvilke løsninger vi vil utvikle og bidra til at løsningene blir tatt i bruk av flest mulig så det skaper størst mulig verdi.

Propellfabrikken

Når VINN-Narvik etablerte et ledelsesutviklingsprogram for unge i Nord-Norge med mål å sikre at unge får større innflytelse over samfunnsutviklingen ønsket de å inkludere praktisk inføring i kreativitet og innovasjon. Og det spurte de om vi kunne bidra med. Vi utviklet en en-dagsprosess hvor vi tar deltakerne fra utfordring til forslag på løsning. På denne måten får de prøve seg som innovatører som skal løse viktige utfordringer i samfunnet rundt dem. Ikke bare har de kommet fram til gode ideer som flere av de lokale oppdragsgiverne har tatt videre, de fikk også en verktøykasse med metodikk og verktøy som de kan bruke i sitt arbeid og som samfunnsendrere – eller propeller som de kaller det.

Victoria University

Victoria University i Kampala, Uganda, har de siste årene hatt fokus på kreativitet og innovasjon for å sikre at studentenes kompetanse matcher arbeidsmarkedets behov. De ville utforske muligheten for en innovasjonshub hvor studentene kan løse utfordringer hos relevante partnere og samfunnsaktører. Tinkr ledet en prosess hvor vi sammen med ledelsen, ansatte og studenter utforsket koblingen mellom studier og arbeidsliv, og potensialet i innovasjonshuben. Prosessen var delt i tre hvor vi først hadde en workshop med ledelsen om mål, motivasjon og rammer. Så en heldagsprosess med fokus på utvikling av løsningsforslag til slutt en prosess med de ansatte med fokus på løsningsutvikling, organisasjonsperspektiv og roller.

Prosessledelse

Gode prosesser er målrettede og effektive, har god energi, sikrer aktiv deltakelse og gir konkrete resultater. Da må vi bruke de verktøyene som passer til oppgaven. Vi leder både små og store prosesser, både fysisk og digitalt.
Noen gode erfaringer
UN Global Compact
Bærekraftig næringsliv
Propellfabrikken
Victoria University
innovasjonshub