Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi bygger innovasjonsteam i din organisasjon
Tenk deg å ha en innovasjonsmoter i din egen organisasjon, et team med kompetanse og motivasjon som tar initiativ og driver innovasjonsarbeidet videre i alle deler av organisasjonen. Vi har et eget program for å bygge sånne innovasjonsteam.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Statens Legemiddelverk

Innovasjon, samskaping og brukerinvolvering er begrep som har stort fokus i innovasjon i offentlig sektor og som har fått stor plass i stortingsmeldingen for innovasjon i offentlig sektor. Med dette som bakgrunn hadde vi en digital lunsj-samling for Statens Legemiddelverk der målet var å skape gode diskusjoner og gi innhold til tematikken. På 1.5 time gjennomgikk vi temaene: • Innføring i sentrale prinsipper for innovasjon og involvering i offentlig sektor. • Kort diskusjon rundt SLV sine viktigste brukere og interessenter, og hvordan blir de involvert i dag. • Gjennomgang av gode metoder og verktøy for involvering. Resultatet? Alle hadde hakket bedre forståelse av temaet, kjennskap til et par nye og gode verktøy og en tydelig enighet om at det å involvere andre i innovasjonsarbeidet er viktig, og ikke nødvendigvis så veldig komplisert eller tidkrevende.

Lørenskog

Lørenskog kommune har et stort fokus på innovasjon, tjenesteutvikling og bærekraft, og Tinkr har de siste årene bistå med smått og stort. Blant de små tingene er kursing av deltagerne i kommunens innovasjonsnettverk, blant annet på digital prosessledelse. Målet var å gjøre det kort og effektivt, og vi startet derfor ut med 1,5 timer på en gjennomgang av våre viktigste læringer, prinsipper og tips for små og store digitale møter. Tilbakemeldingen? Selv en kort økt som dette kan gi økt bevissthet, gode diskusjoner og nyttige tips og prinsipper som gjør at de digitale møtene blir litt mer motiverende og effektive – og det trenger vi i den digitale hverdagen vi har blitt kastet inn i.

Vi gir kompetansepåfyll

Ofte er det du ønsker kun litt kompetansepåfyll på et spesifikt område for å starte en prosess, skape litt motivasjon eller få et par konkrete tips dere kan ta med dere videre. Vi leverer kortkurs på 1-2 timer på en lang rekke temaer.
Noen gode erfaringer
Statens Legemiddelverk
Innvolverende innovasjon
Lørenskog
Digital prosessledelse

OBOS

OBOS utlyste høsten 2019 en idekonkurranse der de inviterte tverrfaglige team til å konseptualisere fremtidens Living lab – et laboratorium for å utforske fremtidens boformer. Tinkr hadde gleden av å delta i et team med Rambøll, LPO Arkitekter, Byantropologene, Inventas og Metropolis. Vi utviklet sammen prosjektet Bokuben, og fokuset var bærekraft, sosialt mangfold og fleksibilitet i fremtidens boformer. Tinkr hadde først og fremst en rolle i å bidra med sin innovasjons- og samskapingskompetanse med fokus på strategi, innovasjon og systemer og strukturer for samarbeidet. Les mer om prosjektet og fremdriften her: https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos- innovasjon/obos-living-lab/

Prosjekt

Sammen med Øvre Eiker, KS, Asker kommune og Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) har vi igangsatt et prosjekt med mål om å få strukturer og digitale moduler for effektivt innovasjonsarbeid i norske kommuner. Tinkr bidrar med et rammeverk for innovasjonsprosjekter som vi har utviklet i nært samarbeid med TFFK hvor vi har tatt utgangspunkt i prosjektveiviseren og forenklet og effektivisert prosessen så mye som mulig slik at det er lett å få de ansatte med inn i innovasjonsprosjektene og sikrer god framdrift samtidig som vi sikrer effektiv administrasjon av arbeidet.

Serit ElTele

Tinkr har bistått Serit Eltele i små og store innovasjons- og produktutviklingsprosjekter de siste årene. Vi har tatt ulike roller, men har ofte ledet innovasjonsprosesser i tidligfase. En typisk prosess er Serit Eltele har mange lovende og gode produktideer, men trenger mer informasjon for å ta gode valg på hvilke de skal satse på. Her har Tinkr bidratt inn med å utvikle konkurrentoversikter og markedsanalyser, utviklet kundereiser, hentet brukerinnsikt og ikke minst hatt nær dialog med potensielle kunder av produktene og tjenestene. Sluttresultatet har ofte vært konseptskisser eller prototyper som igjen legger føringer for nye forretningsplaner eller utviklingsprosjekter for eksempel i samarbeid med kunder. Et lærerikt og spennende samarbeid som vi gleder oss til å fortsette med!

Vi bistår i innovasjonsprosjekter

Vi har gode verktøy for å raskt få en oversikt over hva som er det egentlige problemet eller muligheten du vil utforske, sikre framdrift og effektivitet i innovasjonsprosjektet, og skape reell verdi gjennom å sikre at løsningen blir brukt av flest mulig.
Noen gode erfaringer
OBOS
Famtidens boformer
Prosjekt
Digitale innovasjonsmoduler
Serit ElTele
Produktutvikling digitale produkter