Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi bygger lederteam
Gode innovasjonsledere er en av de viktigste forutsetningene for effektiv innovasjon, men hvordan kan man sikre motivasjon, kompetanse og en reell satsing på innovasjon i en ledergruppe?
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Statens Legemiddelverk

Innovasjon, samskaping og brukerinvolvering er begrep som har stort fokus i innovasjon i offentlig sektor og som har fått stor plass i stortingsmeldingen for innovasjon i offentlig sektor. Med dette som bakgrunn hadde vi en digital lunsj-samling for Statens Legemiddelverk der målet var å skape gode diskusjoner og gi innhold til tematikken. På 1.5 time gjennomgikk vi temaene: • Innføring i sentrale prinsipper for innovasjon og involvering i offentlig sektor. • Kort diskusjon rundt SLV sine viktigste brukere og interessenter, og hvordan blir de involvert i dag. • Gjennomgang av gode metoder og verktøy for involvering. Resultatet? Alle hadde hakket bedre forståelse av temaet, kjennskap til et par nye og gode verktøy og en tydelig enighet om at det å involvere andre i innovasjonsarbeidet er viktig, og ikke nødvendigvis så veldig komplisert eller tidkrevende.

Lørenskog

Lørenskog kommune har et stort fokus på innovasjon, tjenesteutvikling og bærekraft, og Tinkr har de siste årene bistå med smått og stort. Blant de små tingene er kursing av deltagerne i kommunens innovasjonsnettverk, blant annet på digital prosessledelse. Målet var å gjøre det kort og effektivt, og vi startet derfor ut med 1,5 timer på en gjennomgang av våre viktigste læringer, prinsipper og tips for små og store digitale møter. Tilbakemeldingen? Selv en kort økt som dette kan gi økt bevissthet, gode diskusjoner og nyttige tips og prinsipper som gjør at de digitale møtene blir litt mer motiverende og effektive – og det trenger vi i den digitale hverdagen vi har blitt kastet inn i.

Vi gir kompetansepåfyll

Ofte er det du ønsker kun litt kompetansepåfyll på et spesifikt område for å starte en prosess, skape litt motivasjon eller få et par konkrete tips dere kan ta med dere videre. Vi leverer kortkurs på 1-2 timer på en lang rekke temaer.
Noen gode erfaringer
Statens Legemiddelverk
Innvolverende innovasjon
Lørenskog
Digital prosessledelse

Coca Cola Beverages Africa

Coca-Cola Beverages Africa er en av Ugandas største arbeidsgivere, og har et tydelig fokus på innovasjon. De valgte ut 20 av sine mest motiverte ansatte og i løpet av 6 måneder, 4 todagessamlinger og spesialtilpassede hjemmeoppgaver bygde vi sammen med ledergruppen et dedikert, kunnskapsrikt og vanvittig inspirerende team av «innovation champions». Gjennom programmet fikk de jobbe praktisk både med innovasjonsprosessen og organisasjonsutvikling. De fikk også konkrete verktøy, kunnskapspåfyll og inspirasjon utenifra. Et av resultatene var at CCBA utformet en strukturert innovasjonsprosess for å ta ideer til testede løsninger. De fikk også inn langt flere ideer fra hele organisasjonen og med høyere kvalitet. Det var fantastisk å høre hva deltakerne hadde lært og forslagene til styring av organisasjonens innovasjonsevne de presenterte for ledelsen – kanskje en av Linns beste opplevelser som konsulent.

Samfderdselsdivisjonen TFFK

Vi har jobbet med samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark Fylkeskommune i mange år, og etter at vi hadde fått på plass en strategi, en god kultur og gode strukturer så vi at det var behov for et eget team som kunne jobbe med dette. Alle avdelinger valgte en person til innovasjonsteamet og vi jobbet sammen med dem om å få på plass et tydelig mandat, gode strukturer og nødvendig kompetanse. Det er gøy å se hvordan også de som var litt usikre på verdien av dette arbeidet til å begynne med fikk en uventet glød og et engasjement for innovasjon.

Lørenskog kommune

Vi bygger innovasjonsteam i din organisasjon

Tenk deg å ha en innovasjonsmoter i din egen organisasjon, et team med kompetanse og motivasjon som tar initiativ og driver innovasjonsarbeidet videre i alle deler av organisasjonen. Vi har et eget program for å bygge sånne innovasjonsteam.
Noen gode erfaringer
Coca Cola Beverages Africa
Innovation Champions
Samfderdselsdivisjonen TFFK
Innovasjonsteam
Lørenskog kommune
Innovasjonsgruppa