Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi er en sparringspartner
Har du ansvar for innovasjon eller et innovasjonsprosjekt men sitter litt alene og trenger noen å diskutere med for å bli utfordret og få noen innspill?
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Right to Play

Right To Play Sverige jobber med ungdom med innvandrerbakgrunn i Sverige. Organisasjonen har de senere årene utviklet en svært vellykket metode for å få ungdommene inn i arbeidsmarkedet. I arbeidet med å skalere og skape økt verdi av metoden og ressursene har vi bidratt som sparringspartnere for prosjektleder og prosjektgruppen. Vi har bidratt med kunnskap, nettverk og erfaring knyttet til integrering, samfunnsinnovasjon, skalering og intern organisasjonsutvikling. Dette har sikret at innovasjonsperspektivet og fokus på økt effekt og verdi av prosjektene og for organisasjonen har blitt ivaretatt. Les mer om Right to Work her: https://www.righttoplay.se/portfolio/right-to-work15/

Finnmark Fylkeskommune

Havkraft

Vi er en sparringspartner

Har du ansvar for innovasjon eller et innovasjonsprosjekt men sitter litt alene og trenger noen å diskutere med for å bli utfordret og få noen innspill?
Noen gode erfaringer
Right to Play
Skalering av prosjekter
Finnmark Fylkeskommune
Havkraft

Innovasjon Norge

Sammen med Innovasjon Norge har vi utviklet og testet et program for innovasjon og bærekraft for små og mellomstore bedrifter. Programmet har vært pilotert i to omganger med 10 bedrifter i hver omgang. Programmet består av 4 fysiske samlinger og 40 timer rådgiving pr bedrift mellom samlingene. På denne måten har vi klart å sikre en helhetlig forståelse av bærekraft og innovasjon, hvordan dette henger sammen og bedriftene har satt i gang en rekke konkrete tiltak på området, både i egen virksomhet og i fellesskap med de andre deltakerbedriftene.

Circular North

Sammen med Biotech North, UN Global Compact og Land møter Hav har vi utviklet et bærekraftsprogram for Biotech North sine medlemsbedrifter. Vi har lagd et program som gjør at bedriftene klarer å navigere i det komplekse og få en grunnleggende forståelse av bærekraft og hva som skjer og må gjøres på området. Gjennom 2 fysiske lunsj-til-lunsj samlinger og 6 digitale samlinger har vi jobbet med temaer som bærekraftsmodenhet, bærekraftsstrategier, hvordan sikre bærekraft som en del av forretningsutviklingen og mer generelle rapporterings og planleggingsverktøy. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi liker særlig "Det var akkurat dette jeg trengte" og "Jeg var ikke helt sikker på om dette bærekraftsarbeidet var noe for oss - nå er jeg supermotivert til å sette igang!"

Bærekraftssatsing

Har du lyst til å starte ditt bærekraftsarbeid. Vi har enkle løsninger for å starte arbeidet med å lage en strategi, sikre effektiv kommunikasjon og håndtere krav og standarder
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge
Program for innovasjon og bærekraft
Circular North
Et bærekraftsprogram