Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi gir kompetansepåfyll
Ofte er det du ønsker kun litt kompetansepåfyll på et spesifikt område for å starte en prosess, skape litt motivasjon eller få et par konkrete tips dere kan ta med dere videre. Vi leverer kortkurs på 1-2 timer på en lang rekke temaer.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. De har startet en satsing på bærekraftig næringsliv i arktis hvor målet er å utvikle nye løsninger som på en effektiv måte bidrar til å løse noen av bærekraftsutfordringene for næringslivet i nord. Tinkr er leid inn som prosessleder og vi har ansvar for lede bedriftene gjennom en innovasjonsprosess. I prosessen definerer og velger vi hvilke problemer vi skal løse, utvikler ideer til løsninger, velge hvilke løsninger vi vil utvikle og bidra til at løsningene blir tatt i bruk av flest mulig så det skaper størst mulig verdi.

Propellfabrikken

Når VINN-Narvik etablerte et ledelsesutviklingsprogram for unge i Nord-Norge med mål å sikre at unge får større innflytelse over samfunnsutviklingen ønsket de å inkludere praktisk inføring i kreativitet og innovasjon. Og det spurte de om vi kunne bidra med. Vi utviklet en en-dagsprosess hvor vi tar deltakerne fra utfordring til forslag på løsning. På denne måten får de prøve seg som innovatører som skal løse viktige utfordringer i samfunnet rundt dem. Ikke bare har de kommet fram til gode ideer som flere av de lokale oppdragsgiverne har tatt videre, de fikk også en verktøykasse med metodikk og verktøy som de kan bruke i sitt arbeid og som samfunnsendrere – eller propeller som de kaller det.

Victoria University

Victoria University i Kampala, Uganda, har de siste årene hatt fokus på kreativitet og innovasjon for å sikre at studentenes kompetanse matcher arbeidsmarkedets behov. De ville utforske muligheten for en innovasjonshub hvor studentene kan løse utfordringer hos relevante partnere og samfunnsaktører. Tinkr ledet en prosess hvor vi sammen med ledelsen, ansatte og studenter utforsket koblingen mellom studier og arbeidsliv, og potensialet i innovasjonshuben. Prosessen var delt i tre hvor vi først hadde en workshop med ledelsen om mål, motivasjon og rammer. Så en heldagsprosess med fokus på utvikling av løsningsforslag til slutt en prosess med de ansatte med fokus på løsningsutvikling, organisasjonsperspektiv og roller.

Prosessledelse

Gode prosesser er målrettede og effektive, har god energi, sikrer aktiv deltakelse og gir konkrete resultater. Da må vi bruke de verktøyene som passer til oppgaven. Vi leder både små og store prosesser, både fysisk og digitalt.
Noen gode erfaringer
UN Global Compact
Bærekraftig næringsliv
Propellfabrikken
Victoria University
innovasjonshub

Coca Cola Beverages Africa

Coca-Cola Beverages Africa er en av Ugandas største arbeidsgivere, og har et tydelig fokus på innovasjon. De valgte ut 20 av sine mest motiverte ansatte og i løpet av 6 måneder, 4 todagessamlinger og spesialtilpassede hjemmeoppgaver bygde vi sammen med ledergruppen et dedikert, kunnskapsrikt og vanvittig inspirerende team av «innovation champions». Gjennom programmet fikk de jobbe praktisk både med innovasjonsprosessen og organisasjonsutvikling. De fikk også konkrete verktøy, kunnskapspåfyll og inspirasjon utenifra. Et av resultatene var at CCBA utformet en strukturert innovasjonsprosess for å ta ideer til testede løsninger. De fikk også inn langt flere ideer fra hele organisasjonen og med høyere kvalitet. Det var fantastisk å høre hva deltakerne hadde lært og forslagene til styring av organisasjonens innovasjonsevne de presenterte for ledelsen – kanskje en av Linns beste opplevelser som konsulent.

Samfderdselsdivisjonen TFFK

Vi har jobbet med samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark Fylkeskommune i mange år, og etter at vi hadde fått på plass en strategi, en god kultur og gode strukturer så vi at det var behov for et eget team som kunne jobbe med dette. Alle avdelinger valgte en person til innovasjonsteamet og vi jobbet sammen med dem om å få på plass et tydelig mandat, gode strukturer og nødvendig kompetanse. Det er gøy å se hvordan også de som var litt usikre på verdien av dette arbeidet til å begynne med fikk en uventet glød og et engasjement for innovasjon.

Lørenskog kommune

Vi bygger innovasjonsteam i din organisasjon

Tenk deg å ha en innovasjonsmoter i din egen organisasjon, et team med kompetanse og motivasjon som tar initiativ og driver innovasjonsarbeidet videre i alle deler av organisasjonen. Vi har et eget program for å bygge sånne innovasjonsteam.
Noen gode erfaringer
Coca Cola Beverages Africa
Innovation Champions
Samfderdselsdivisjonen TFFK
Innovasjonsteam
Lørenskog kommune
Innovasjonsgruppa