Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi hjelper deg å definere innovasjonsprosessen din
Hvordan sikre at ideer blir tatt vare på, at dere velger de riktige prosjektene og at prosessen blir effektiv og målrettet? Vi har idehåndteringsverktøy, maler og strukturer som kan hjelpe et stykke på vei.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Innovasjon Norge

Sammen med Innovasjon Norge har vi utviklet og testet et program for innovasjon og bærekraft for små og mellomstore bedrifter. Programmet har vært pilotert i to omganger med 10 bedrifter i hver omgang. Programmet består av 4 fysiske samlinger og 40 timer rådgiving pr bedrift mellom samlingene. På denne måten har vi klart å sikre en helhetlig forståelse av bærekraft og innovasjon, hvordan dette henger sammen og bedriftene har satt i gang en rekke konkrete tiltak på området, både i egen virksomhet og i fellesskap med de andre deltakerbedriftene.

Circular North

Sammen med Biotech North, UN Global Compact og Land møter Hav har vi utviklet et bærekraftsprogram for Biotech North sine medlemsbedrifter. Vi har lagd et program som gjør at bedriftene klarer å navigere i det komplekse og få en grunnleggende forståelse av bærekraft og hva som skjer og må gjøres på området. Gjennom 2 fysiske lunsj-til-lunsj samlinger og 6 digitale samlinger har vi jobbet med temaer som bærekraftsmodenhet, bærekraftsstrategier, hvordan sikre bærekraft som en del av forretningsutviklingen og mer generelle rapporterings og planleggingsverktøy. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi liker særlig "Det var akkurat dette jeg trengte" og "Jeg var ikke helt sikker på om dette bærekraftsarbeidet var noe for oss - nå er jeg supermotivert til å sette igang!"

Bærekraftssatsing

Har du lyst til å starte ditt bærekraftsarbeid. Vi har enkle løsninger for å starte arbeidet med å lage en strategi, sikre effektiv kommunikasjon og håndtere krav og standarder
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge
Program for innovasjon og bærekraft
Circular North
Et bærekraftsprogram

KS-prosjektet

Tidligfaseinnovasjon kaller man det - arbeidet med å velge utfordringer og muligheter, bygge innsikt og utvikle ideer til mulige løsninger. Dette er et vanskelig område å håndtere for mange, og i kommune-Norge er det mange som opplever dette som svært utfordrende. Sammen med Øvre Eiker kommune, Asker kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og KS har vi nå igangsatt et større utviklingsprosjekt hvor vi skal utvikle gode strukturer for dette arbeidet og, i samarbeid med en teknologipartner, lage digitale moduler som gjør at kommunene kan få gode og effektive strukturer.

Samferdselsdivisjonen TFFK

Samferdselsdivisjonen i Finnmakr/Troms og Finnmark Fylkeskommune har hatt fokus på innovasjon i flere år. De ønsket økt innovasjon i alle avdelinger og så at de hadde utfordringer med å ta vare på gode ideer, sikre at de valgte de rette ideene å gå videre med, og kanskje mest av alt, sikre framdrift i de prosjektene de valgte å prioritere. Vi jobbet sammen med dem om å sette opp en struktur for idehåndtering med tydelige leveranser og roller, et digitalt system som effektiviserer prosessen og sikrer åpenhet og kvalitet, og utarbeiding av tydelige maler og verktøy for arbeidet.

Mills

Vår første store kunde var Mills, og samarbeidet med dem var starten på Tinkr. De hadde gode prosessverktøy på plass og svært kompetente og dedikerte innovasjonsledere. De så likevel at de hadde et stort forbedringspotensiale, særlig i forhold til å få engasjement i hele organisasjonen rundt effektive kreative prosesser. Sammen utviklet vi en rekke aktiviteter som skulle øke innovasjonsgraden, innovasjonsevnen og verdien av innovasjonsarbeidet.

Vi hjelper deg å definere innovasjonsprosessen din

Hvordan sikre at ideer blir tatt vare på, at dere velger de riktige prosjektene og at prosessen blir effektiv og målrettet? Vi har idehåndteringsverktøy, maler og strukturer som kan hjelpe et stykke på vei.
Noen gode erfaringer
KS-prosjektet
Samferdselsdivisjonen TFFK
Mills