Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi hjelper deg å definere innovasjonsprosessen din
Hvordan sikre at ideer blir tatt vare på, at dere velger de riktige prosjektene og at prosessen blir effektiv og målrettet? Vi har idehåndteringsverktøy, maler og strukturer som kan hjelpe et stykke på vei.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Nittedal Kommune

Målet for oppdraget var å bruke en innovativ tilnærming til utformingen av Nittedal kommunes nye temaplan for arbeidet med flyktninger og innvandrere med focus på samskaping, bredt innsiktsarbeid og aktiv brukermedvirkning fra start til slutt. Vi gjennomførte en rekke prosesser med både flyktninger og innvandrere, medarbeidere i kommunen og eksterne aktører som arbeidsgivere og frivillige organisasjoner var involverte. Målet med prosessen var å få en bredde av menneskers erfaringer, sentrale behov og utfordringer, men også at de sammen skulle utforske idéer og forslag til løsninger – med hovedfokus på aktiv medvirkning av målgruppen.

Prosjekt

Stad kommune var tidlig ute og interesserte seg for samskaping som tema og innovasjonsform. Kommunen har vært finalist i kåringen av årets frivillighetskommune, og har med andre ord en dugnadsånd som få lokalsamfunn kan matche. Veien fra frivillighetskommune til samskapingskommune er kanskje ikke så lang? Sammen med Telemarksforskning har vi utviklet et prosjekt hvor vi skal utforske potensialet i samskaping og i løpet av 4 år skal vi se om vi kan få til en struktur for samskaping som gjør at det kan bli den enorme ressursen som vi tror det kan være.

Innovasjonprogram for SMB

I vårt innovasjonsprogram for SMB har vi fått klare tilbakemeldinger på at en av de nyttigste modulene var involverende innovasjon. Her har vi sammen med bedriftene analysert hvilke aktører det er størst verdi i å inkludere, det kan være ansatte, kunder, leverandører, styre eller noen helt andre. Når bedriftene hadde valgt hvem de ville prioritere utarbeidet vi tydelige strukturer for arbeidet gjennom å definere tydelige mål og aktiviteter som kunne gjennomføres. Konklusjonen? Det er utrolig hvor stor verdi man kan få med selv ganske små grep.

NRC

Vi hadde gleden av å jobbe med tematikken sammen med Stad kommune, og kom gjennom prosessen i dialog med Telemarksforskning. Etter flere forsøk og en modning av prosjektet fikk Stad kommune i samarbeid med Nordre Follo kommune XX millioner til et 4-årig forskningsprosjekt for å finne ut hva som skal til for å få stor verdi ut av et samskapingsfokus. Tinkr har hovedrollen med å støtte kommunene i sine samskapingsprosjekter, og vi ser frem til å lære masse de neste 4 årene!

Vi hjelper deg med involverende innovasjon (samskaping)

Det ligger stor verdi i å involvere andre i innovasjonsprosessen, det vet vi, men hvordan få det til i praksis? Enten du kaller det åpen innovasjon eller samskaping, vi kan bidra med verdifulle perspektiver og verktøy for å finne din måte å gjøre det på.
Noen gode erfaringer
Nittedal Kommune
Samskapende prosess temaplan integrering
Prosjekt
Den samskapende kommune
Innovasjonprogram for SMB
involverende innovasjon
NRC
Hygiene promotion

Rollag kommune

Går det an å gjennomføre et godt lederutviklingsprogram for innovasjonsledelse heldigitalt? Vi mener svaret er ja – men de stiller noen krav til både deltakere, fasilitatorer og tematikk. Vi måtte endre formen på programmet ganske drastisk, men med god velvilje fra organisasjonen og med Yvonne Fosser på laget har vi satt fokus på team som ledelse for innovasjon, innovasjonssystem, kreativt klima, lederutvikling og ledergruppeutvikling. Kanskje det viktigste vi har oppnådd er å skape en arena for refleksjon og utvikling i en korona-periode som har stilt enorme krav til ledere og medarbeidere på alle nivå i kommunal sektor. Samarbeidet fortsetter inn i 2021.

Nordic Live

Federation of Uganda Employers

Federation of Uganda Employers (FUE) i Uganda er NHO sin søsterorganisasjon. De har over flere utviklet organisasjonen i retning av å levere bedre og flere støtte- og rådgivningstjenester til medlemmene sine. For å holde tritt med utviklingen har FUE ønsket å utvikle sin endrings- og utviklingskompetanse. Dette inkluderer å bygge grunnleggende forståelse for innovasjonsarbeid, innovasjonsledelse og hvordan en skal omdanne denne kunnskapen til faktisk endring i organisasjonen. Vi har holdt flere kurs for FUE gjennom de siste årene og har fortsatt et pågående samarbeid knyttet til disse områdene – både for organisasjonen FUE og for deres medlemmer.

Vi bygger lederteam

Gode innovasjonsledere er en av de viktigste forutsetningene for effektiv innovasjon, men hvordan kan man sikre motivasjon, kompetanse og en reell satsing på innovasjon i en ledergruppe?
Noen gode erfaringer
Rollag kommune
Lederutviklingsprogram
Nordic Live
Federation of Uganda Employers
Ledertrening