Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Prosessledelse
Gode prosesser er målrettede og effektive, har god energi, sikrer aktiv deltakelse og gir konkrete resultater. Da må vi bruke de verktøyene som passer til oppgaven. Vi leder både små og store prosesser, både fysisk og digitalt.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Innovasjonprogram for SMB

I vårt innovasjonsprogram for SMB har vi fått klare tilbakemeldinger på at en av de nyttigste modulene var involverende innovasjon. Her har vi sammen med bedriftene analysert hvilke aktører det er størst verdi i å inkludere, det kan være ansatte, kunder, leverandører, styre eller noen helt andre. Når bedriftene hadde valgt hvem de ville prioritere utarbeidet vi tydelige strukturer for arbeidet gjennom å definere tydelige mål og aktiviteter som kunne gjennomføres. Konklusjonen? Det er utrolig hvor stor verdi man kan få med selv ganske små grep.

Managing innovation for sustainable health

Flere land i Afrika har store utfordringer med å nå bærekraftsmålene og står overfor komplekse utfordringer i form av raske demografiske skift, høy grad av fattigdom, store flyktningepopulasjoner, klimaendringer samt institusjonell og statlig ustabilitet. Sammen med Karolinska Institutet (Sverige) og universiteter i Uganda, Somalia og DRC har vi utviklet og levert et digitalt kompetansehevingsprogram for ledere fra helsesektoren i DRC, Somalia og Uganda. Målet med programmet er å øke deltakernes evne, innenfor sin profesjonelle rolle, for å jobbe mer strategisk, innovativt, tverrsektorielt og effektivt for å oppnå tilgang på helsetjenester i sårbare kontekster. Programmet er delt in in I tre module hvor Tinkr har utviklet og gjennomført den som omhandler innføring I innovasjon og ledelse for innovasjon. Programmet er en del av det virtuelle Center of Excellence for Sustainable Health (CESH) der Tinkr er en samarbeidspartner: https://cesh.health/

Stad kommune

Når Eid og Selje kommunen slo seg sammen og ble Stad, skulle innovasjon og samskaping være et prioritert område for å sikre bærekraftig samfunnsutvikling. Tinkr har bidratt i flere innovasjonsprosjekter innenfor blant annet politisk organisering, meningsfullt og aktivt liv for unge samt helse og omsorg. I begynnelsen av 2020 ønsket de å ta neste steg. Gjennom å etablere et tverrfaglig innovasjonsteam kunne de kombinere gjennomføring av innovasjonsprosjekter med utvikling av innovasjonskompetanse i organisasjonen. I løpet av 9 måneder og ca 9 samlinger har deltakerne jobbet med innovasjonsprosjekter som gitt dem praktisk opplæring i innovasjonsprosessen med sentrale metoder og verktøy for effektiv innovasjon, samtidig som de byggt et team og levert konkret verdi gjennom prosjektetene.

Vi gjennomfører helhetlige kompetanseprogram

Hvis du virkelig ønsker å bygge kompetanse på innovasjon i organisasjonen er kombinasjonen av faglig påfyll, samarbeid og oppgaver som gir faktisk verdi svært god. Særlig hvis du har litt varighet på programmet
Noen gode erfaringer
Innovasjonprogram for SMB
involverende innovasjon
Managing innovation for sustainable health
Digital kompetansehevingsprogram
Stad kommune
innovasjonsambassadører

Coca Cola Beverages Africa

Coca-Cola Beverages Africa er en av Ugandas største arbeidsgivere, og har et tydelig fokus på innovasjon. De valgte ut 20 av sine mest motiverte ansatte og i løpet av 6 måneder, 4 todagessamlinger og spesialtilpassede hjemmeoppgaver bygde vi sammen med ledergruppen et dedikert, kunnskapsrikt og vanvittig inspirerende team av «innovation champions». Gjennom programmet fikk de jobbe praktisk både med innovasjonsprosessen og organisasjonsutvikling. De fikk også konkrete verktøy, kunnskapspåfyll og inspirasjon utenifra. Et av resultatene var at CCBA utformet en strukturert innovasjonsprosess for å ta ideer til testede løsninger. De fikk også inn langt flere ideer fra hele organisasjonen og med høyere kvalitet. Det var fantastisk å høre hva deltakerne hadde lært og forslagene til styring av organisasjonens innovasjonsevne de presenterte for ledelsen – kanskje en av Linns beste opplevelser som konsulent.

Samfderdselsdivisjonen TFFK

Vi har jobbet med samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark Fylkeskommune i mange år, og etter at vi hadde fått på plass en strategi, en god kultur og gode strukturer så vi at det var behov for et eget team som kunne jobbe med dette. Alle avdelinger valgte en person til innovasjonsteamet og vi jobbet sammen med dem om å få på plass et tydelig mandat, gode strukturer og nødvendig kompetanse. Det er gøy å se hvordan også de som var litt usikre på verdien av dette arbeidet til å begynne med fikk en uventet glød og et engasjement for innovasjon.

Lørenskog kommune

Vi bygger innovasjonsteam i din organisasjon

Tenk deg å ha en innovasjonsmoter i din egen organisasjon, et team med kompetanse og motivasjon som tar initiativ og driver innovasjonsarbeidet videre i alle deler av organisasjonen. Vi har et eget program for å bygge sånne innovasjonsteam.
Noen gode erfaringer
Coca Cola Beverages Africa
Innovation Champions
Samfderdselsdivisjonen TFFK
Innovasjonsteam
Lørenskog kommune
Innovasjonsgruppa