Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Prosessledelse
Gode prosesser er målrettede og effektive, har god energi, sikrer aktiv deltakelse og gir konkrete resultater. Da må vi bruke de verktøyene som passer til oppgaven. Vi leder både små og store prosesser, både fysisk og digitalt.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Innovasjonprogram for SMB

I vårt innovasjonsprogram for SMB har vi fått klare tilbakemeldinger på at en av de nyttigste modulene var involverende innovasjon. Her har vi sammen med bedriftene analysert hvilke aktører det er størst verdi i å inkludere, det kan være ansatte, kunder, leverandører, styre eller noen helt andre. Når bedriftene hadde valgt hvem de ville prioritere utarbeidet vi tydelige strukturer for arbeidet gjennom å definere tydelige mål og aktiviteter som kunne gjennomføres. Konklusjonen? Det er utrolig hvor stor verdi man kan få med selv ganske små grep.

Managing innovation for sustainable health

Flere land i Afrika har store utfordringer med å nå bærekraftsmålene og står overfor komplekse utfordringer i form av raske demografiske skift, høy grad av fattigdom, store flyktningepopulasjoner, klimaendringer samt institusjonell og statlig ustabilitet. Sammen med Karolinska Institutet (Sverige) og universiteter i Uganda, Somalia og DRC har vi utviklet og levert et digitalt kompetansehevingsprogram for ledere fra helsesektoren i DRC, Somalia og Uganda. Målet med programmet er å øke deltakernes evne, innenfor sin profesjonelle rolle, for å jobbe mer strategisk, innovativt, tverrsektorielt og effektivt for å oppnå tilgang på helsetjenester i sårbare kontekster. Programmet er delt in in I tre module hvor Tinkr har utviklet og gjennomført den som omhandler innføring I innovasjon og ledelse for innovasjon. Programmet er en del av det virtuelle Center of Excellence for Sustainable Health (CESH) der Tinkr er en samarbeidspartner: https://cesh.health/

Stad kommune

Når Eid og Selje kommunen slo seg sammen og ble Stad, skulle innovasjon og samskaping være et prioritert område for å sikre bærekraftig samfunnsutvikling. Tinkr har bidratt i flere innovasjonsprosjekter innenfor blant annet politisk organisering, meningsfullt og aktivt liv for unge samt helse og omsorg. I begynnelsen av 2020 ønsket de å ta neste steg. Gjennom å etablere et tverrfaglig innovasjonsteam kunne de kombinere gjennomføring av innovasjonsprosjekter med utvikling av innovasjonskompetanse i organisasjonen. I løpet av 9 måneder og ca 9 samlinger har deltakerne jobbet med innovasjonsprosjekter som gitt dem praktisk opplæring i innovasjonsprosessen med sentrale metoder og verktøy for effektiv innovasjon, samtidig som de byggt et team og levert konkret verdi gjennom prosjektetene.

Vi gjennomfører helhetlige kompetanseprogram

Hvis du virkelig ønsker å bygge kompetanse på innovasjon i organisasjonen er kombinasjonen av faglig påfyll, samarbeid og oppgaver som gir faktisk verdi svært god. Særlig hvis du har litt varighet på programmet
Noen gode erfaringer
Innovasjonprogram for SMB
involverende innovasjon
Managing innovation for sustainable health
Digital kompetansehevingsprogram
Stad kommune
innovasjonsambassadører

Statens Legemiddelverk

Innovasjon, samskaping og brukerinvolvering er begrep som har stort fokus i innovasjon i offentlig sektor og som har fått stor plass i stortingsmeldingen for innovasjon i offentlig sektor. Med dette som bakgrunn hadde vi en digital lunsj-samling for Statens Legemiddelverk der målet var å skape gode diskusjoner og gi innhold til tematikken. På 1.5 time gjennomgikk vi temaene: • Innføring i sentrale prinsipper for innovasjon og involvering i offentlig sektor. • Kort diskusjon rundt SLV sine viktigste brukere og interessenter, og hvordan blir de involvert i dag. • Gjennomgang av gode metoder og verktøy for involvering. Resultatet? Alle hadde hakket bedre forståelse av temaet, kjennskap til et par nye og gode verktøy og en tydelig enighet om at det å involvere andre i innovasjonsarbeidet er viktig, og ikke nødvendigvis så veldig komplisert eller tidkrevende.

Lørenskog

Lørenskog kommune har et stort fokus på innovasjon, tjenesteutvikling og bærekraft, og Tinkr har de siste årene bistå med smått og stort. Blant de små tingene er kursing av deltagerne i kommunens innovasjonsnettverk, blant annet på digital prosessledelse. Målet var å gjøre det kort og effektivt, og vi startet derfor ut med 1,5 timer på en gjennomgang av våre viktigste læringer, prinsipper og tips for små og store digitale møter. Tilbakemeldingen? Selv en kort økt som dette kan gi økt bevissthet, gode diskusjoner og nyttige tips og prinsipper som gjør at de digitale møtene blir litt mer motiverende og effektive – og det trenger vi i den digitale hverdagen vi har blitt kastet inn i.

Vi gir kompetansepåfyll

Ofte er det du ønsker kun litt kompetansepåfyll på et spesifikt område for å starte en prosess, skape litt motivasjon eller få et par konkrete tips dere kan ta med dere videre. Vi leverer kortkurs på 1-2 timer på en lang rekke temaer.
Noen gode erfaringer
Statens Legemiddelverk
Innvolverende innovasjon
Lørenskog
Digital prosessledelse