Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi utvikler innovative organisasjoner
En innovativ organisasjon er så mye - det er strategi, ledelse, kultur, struktur og ressurser. Blant annet. Vi har analyseverktøy og systemer som gjør kompleksiteten håndterbar og gir gjennomførbare aktiviteter.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

OBOS

OBOS utlyste høsten 2019 en idekonkurranse der de inviterte tverrfaglige team til å konseptualisere fremtidens Living lab – et laboratorium for å utforske fremtidens boformer. Tinkr hadde gleden av å delta i et team med Rambøll, LPO Arkitekter, Byantropologene, Inventas og Metropolis. Vi utviklet sammen prosjektet Bokuben, og fokuset var bærekraft, sosialt mangfold og fleksibilitet i fremtidens boformer. Tinkr hadde først og fremst en rolle i å bidra med sin innovasjons- og samskapingskompetanse med fokus på strategi, innovasjon og systemer og strukturer for samarbeidet. Les mer om prosjektet og fremdriften her: https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos- innovasjon/obos-living-lab/

Prosjekt

Sammen med Øvre Eiker, KS, Asker kommune og Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) har vi igangsatt et prosjekt med mål om å få strukturer og digitale moduler for effektivt innovasjonsarbeid i norske kommuner. Tinkr bidrar med et rammeverk for innovasjonsprosjekter som vi har utviklet i nært samarbeid med TFFK hvor vi har tatt utgangspunkt i prosjektveiviseren og forenklet og effektivisert prosessen så mye som mulig slik at det er lett å få de ansatte med inn i innovasjonsprosjektene og sikrer god framdrift samtidig som vi sikrer effektiv administrasjon av arbeidet.

Serit ElTele

Tinkr har bistått Serit Eltele i små og store innovasjons- og produktutviklingsprosjekter de siste årene. Vi har tatt ulike roller, men har ofte ledet innovasjonsprosesser i tidligfase. En typisk prosess er Serit Eltele har mange lovende og gode produktideer, men trenger mer informasjon for å ta gode valg på hvilke de skal satse på. Her har Tinkr bidratt inn med å utvikle konkurrentoversikter og markedsanalyser, utviklet kundereiser, hentet brukerinnsikt og ikke minst hatt nær dialog med potensielle kunder av produktene og tjenestene. Sluttresultatet har ofte vært konseptskisser eller prototyper som igjen legger føringer for nye forretningsplaner eller utviklingsprosjekter for eksempel i samarbeid med kunder. Et lærerikt og spennende samarbeid som vi gleder oss til å fortsette med!

Vi bistår i innovasjonsprosjekter

Vi har gode verktøy for å raskt få en oversikt over hva som er det egentlige problemet eller muligheten du vil utforske, sikre framdrift og effektivitet i innovasjonsprosjektet, og skape reell verdi gjennom å sikre at løsningen blir brukt av flest mulig.
Noen gode erfaringer
OBOS
Famtidens boformer
Prosjekt
Digitale innovasjonsmoduler
Serit ElTele
Produktutvikling digitale produkter

Innovasjon Norge

Mange bedrifter, særlig små og mellomstore bedrifter, har noen skikkelig gode ideer som ikke blir realisert. En av grunnene er at de mangler ressurser, og ikke vet hvordan de skal gå fram for å søke om finansiering. Vi har hjulpet et stort antall bedrifter med å få en oversikt over produktideene deres, vurdere muligheten for finansiering, lage korte prosjektbeskrivelser som vi diskuterer med Innovasjon Norge, lokale næringsfond eller lignende og hjelper så til med å skrive søknaden. Og trenger man hjelp med å gjennomføre prosjektet og rapportere også, kan vi bidra der og.

NAV Numedal

NAV Numedal har deltatt i et innovasjonsledelsesprogram utviklet av Tinkr. I prosjektet er det et mål om at ledergruppene skal arbeide med et felles prosjekt, og i NAV Numedal ble fokuset et prosjekt med mål om tjenesteutvikling basert på metoder rundt systemorientert design og samskaping. Gjennom vinteren 2020/2021 hadde vi flere prosesser der vi diskuterte mulig fremgangsmåte og prosjektutvikling. sammen med ledelsen utviklet vi en søknad om tilskudd, som en måte å konkretisere innovasjonsprosjektet og skaffe tilleggsfinansiering. Søknadsprosessen har vært et felles skriveprosjekt, der vi har bistått særlig med å utvikle ideen videre sammen med NAV Numedals innsikt til et konkret prosjekt.

Catalyst

Catalysts er en sosial entreprenør som har fokus på inkludering, mangfold og mentoring. Deres hovedfokus er på mentorprogram som kobler næringsliv med mentees med flerkulturell bakgrunn. Vi har bistått med rådgivning og sparring gjennom flere år, og har ikke minst bistått i forretningsutvikling og finansiering. Konkret bisto vi i prosessen med opprettelsen av Catalysts Technologies som har fokus på å utvikle fremtidens digitale mentorløsning. Vi var sparringspartner til ledelsen i Catalysts mellom annet inn i markedsanalyser, utvikling av forretningsmodeller, støtte i søknadsskriving og møter med Innovasjon Norge. Et prosjekt med mening som har nådd over 1000 ungdommer i sitt arbeid. Vi er stolte av å ha vært en liten del av denne reisen!

Finansering av ditt innovasjosprosjekter

Har du en god idé eller et problem du vil løse, men trenger ekstern finansiering for å få det til. Vi strukturerer prosjektideen din, finner mulige finansieringskilder og hjelper til med søknadsskriving og en prat med finansiører.
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge
Lokal næringsutvikling
NAV Numedal
Kommunalt prosjekt
Catalyst