Accelerating positive change

Vi er et team som er glødende opptatt av at vi må finne nye løsninger, både store og små, på miljø- og samfunnsutfordringer - og vi har det travelt! .

Kreativitet og innovasjon for et bærekraftig og rettferdig samfunn

Vi må gjøre det overkommelig for alle å bidra til en positiv utvikling og hjelpe de med å øke både ambisjonsnivå og sikre faktisk gjennomføring. Målet vårt er å gjøre innovasjon og bærekraft tilgjengelig for alle og gjøre det komplekse håndterbart. Dette gjør vi blant annet gjennom:

·        Organisasjonsutvikling for å bidra til utvikling og gjennomføring av tiltakt for mer bærekraftige og innovative organisasjoner.

·        Kursing og kompetanseheving for å øke bærekrafts- og innovasjonskompetansen hos både ledere og medarbeidere. Se noen av våre kurs her.

·        Prosjekt og prosessledelse: Vi tilbyr prosjekt- og prosessledelse for å bidra til økt effekt av både prosjekter og prosesser med fokus på bæreraftige løsninger og initiativer.  

·        Utvikler verktøy og rammeverk: Vi jobber kontinuerlig med å utvikle modeller og verktøy som gjør det enklere å forstå og jobbe med innovasjons- og bærekraft. Vi tror på deling og åpenhet og deler derfor alt utvikler. Les mer om og last ned våre modeller og verktøy her.

En vellykket omstilling krever også at alle aktører i samfunnet bidrar, og vi har sterk tro på tverrsektorielle synergier og jobber derfor både med privat, offentlig og humanitær sektor.

Det absolutt viktigste bærekraftsarbeidet vårt gjør vi gjennom våre tjenester og samarbeid med kunder og partnere. Om vi jobber med å utvikle innovasjonskompetansen hos helsearbeidere i Uganda, innovasjonslederkompetanse i norske kommuner eller økt bærekraftsmodenheten i norsk næringsliv er det alltid med mål om å bidra aktivt til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn. Og målet er alltid at vi som endel av arbeidet skal ha bidratt til at våre samarbeidspartnere skal kunne gjøre mer av det som er viktig på egenhånd.

Vi har også et ansvar for å jobbe kontinuerlig med å redusere vår negative påvirkning på klima, miljø og samfunn, samt sikre et godt arbeidsmiljø. Som en del av dette arbiedet bruker vi vår miljøfyrtånrsertifisering som et rammeverk for å hele tiden utfordre oss selv til å finne nye måter vi kan bidra positivt til en bærekraftig framtid.

Ved å klikke på "Godta alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.