Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:

Accelerating positive change

Verden trenger modige organisasjoner som skaper nye, bedre og mer bærekraftige løsninger. Vi bidrar til å effektivisere og systematisere innovasjonsarbeidet, og sikrer flere og bedre løsninger som fører til faktisk endring.

Våre tjenester

Innovasjon er komplekst og det er viktig å gjøre de riktige tingene for å sikre raskest mulig fremdrift, riktig ressursbruk og reell og varig verdi. Et strukturert og systematisk innovasjonsarbeid basert på forskning og best-practice kan sikre dette.

Om vi er prosessledere eller kursholdere, sikrer effektive innovasjonsprosjekter eller jobber med å bygge innovative organisasjoner må vi ha enkle og effektive verktøy som er lette å bruke. Bare da kan vi sikre at kompetansen blir igjen i organisasjonen etter at vi har dratt. Og bare da kan du få gjennomført de endringene som trengs.

Dette er vårt fokus enten vi leverer til gründere og bedrifter som skal utvikle bølgekraftverk eller nye IT-løsninger, hjelper kommuner til å bli mer innovative, eller jobber sammen med bistandsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner for å utdanne helsearbeidere i Afrika og skalere gode løsninger.

Les mer om våre tjenester

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som drives av positiv endring. Vi kombinerer et sterktsamfunnsengasjement med lang erfaring og bred teoretisk kunnskap. Vi brenner for kreativitet og innovasjon fordi vi ser at for å nå bærekraftsmålene kreves det nye løsninger. Og vi må finne de raskt.

Gode løsninger kan utvikles overalt. Vi er lokale men jobber globalt. Vi jobber i Stockholm, på Blåbærneset og i Kampala. Med gründere, små og store bedrifter, offentlig sektor og utviklingsorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner. Det gjør vi fordi de beste løsningene finner vi når vi jobber sammen og bygger på hverandres styrker.

Les mer om oss

Endring som varer

Vårt team har lang erfaring, bred teoretisk kunnskap og drives av et sterkt samfunnsengasjement. Vi brenner for kreativitet og innovasjon fordi vi ser at skal vi nå bærekraftsmålene trenger vi nye løsninger, og vi trenger dem raskt.

Vi jobber i Stockholm, på Blåbærneset eller i Kampala - med kommuner, humanitære organisasjoner eller bedrifter. Gode løsninger kan utvikles overalt, og de beste løsningene finner vi når vi jobber sammen og bygger på hverandres styrker.  

Effektiv innovasjon krever gode innovasjonsprosesser og innovative organisasjoner. Vi omfavner helheten og kompleksiteten samtidig som vi forenkler og tilgjengeliggjør. Det gjør at kompetansen kan bygges i organisasjonene vi jobber med, hos de som utvikler og utfører. Bare da kan vi sikre langvarig positiv endring.

Tinkrtools.com - her vil vi dele!

Skal vi få til store endringer må vi jobbe sammen og dele på ressursene. Sammen med våre kunder kobler vi forskning og best-practice med deres faktiske behov, og ofte finner vi løsninger som gjør det lettere å innovere effektivt og få resultater som gir stor verdi.  

Vi ser at disse kan være av verdi også for andre, og alt vi utvikler kan derfor fritt brukes og justeres av andre (lisensiert under Creative Commons). Nå begynner delingen på tinkrtools.com.

Siden vi er svorne tilhengere av raske prosesser starter vi i det små, med et par områder vi tror flere vil være interessert i. Med ujevne mellomrom vil vi oppdatere siden med nytt innhold og ny funksjonalitet.

Hva sier våre kunder om oss?

"Tinkr gjorde en noggrann analys av hög kvalitet av IM’s innovationsklimat. Slutsatserna i den studien varit användbara och gett en tydlig riktning till det fortsatta arbetet. Processen i sig har också satt i gång tankar hos våra medarbetare som varit positiva for IM som organisation. Linn och Kristian har ett ödmjukt och analytiskt förhållningsätt som passar väl in i IM’s organisationskultur

Andreas Ulfsax Result manager in the Global Operations department IM

"Det har varit enormt givande att arbeta med Tinkr! Linn, den person som vi arbetat mest med, har varit mycket drivande vilket bidragit till att stärka det internationella partnerskap som ligger till grund för den här utbildningen. Linn/Tinkr har också relevant kompetens som går igenom dels vad gäller innehåll i själva utbildningen, dels i projektledning överlag vilket har bidragit till att vi har kunnat leverera en utbildning av hög kvalitet. Vårt intryck är även att Tinkr är nyfiken och intresserad av att hela tiden utvärdera sitt arbete, förbättra det genom att föra in nya lärdomar i sitt arbetssätt – något som gör de till en inspirerande partner som man känner att man kan lita på!

Karin Båge og Prof. Tobias AlfvénProgram Coordinator og Program director, Department of Global Public Health, Karolinska Institutet

"Tinkr har vært en verdifull samarbeidspartner for Norges Røde Kors i arbeidet med å utvikle vår internasjonale humanitære innovasjonsportefølje. Tinkr-teamet har brakt relevant erfaring, kompetanse og en lidenskap for å utvikle feltet bærekraftig innovasjon i sektoren og for Norges Røde Kors. Innovasjonsanalysen de utførte for vår organisasjon og andre medlemmer av "Humanitær innovasjonsplattform" i 2017 er fortsatt en relevant ressurs for oss. Vi finner Tinkrs skaleringsmodell for den humanitære sektoren, basert på kunnskap og erfaring fra andre sektorer og lærdom fra Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelse, verdifull i vår arbeid med å nå flest mulig. Vi ser frem til å fortsette å jobbe med Tinkr-teamet.

Lars-André Skari - Head of Stategy and Result, International Program and PrepardnessNorwegian Red Cross

"Tinkr har vært en viktig støttespiller for vår innovasjonsmodning fra organisasjonen besluttet å fokusere på innovasjon for flere år siden. Innledningsvis fikk vi en analyse av organisasjonen som var et godt utgangspunkt for den videre satsningen. Tinkr bidro til en plan for forbedring og en strategi for innovasjonsarbeidet som fort fikk oss i riktig retning. Senere har de bidratt til en svært vellykket skalering av innovasjonsmodellen over til en ny organisasjon, og her bidratt til utvikling av effektive systemer for innovasjon og tilpasset opplæring. Tinkr bidrar til å skreddersy løsninger vi har behov for – og som det viser seg at veldig mange andre også trenger, for eksempel «innovasjonsløypa» som vår organisasjon bruker på flere områder. I hele perioden vi har samarbeidet har Tinkr vært en kompetent sparringspartner som stimulerer til utvikling. De har svært kompetente medarbeidere på flere områder som bidrar til å finne de gode løsningene.

Per Bjørn Holm-Varsi - SamferdselssjefTroms og Finnmark fylkeskommune

"Serit Eltele har samarbeidet med Tinkr over flere år. Grunnen til dette er den brede kunnskapen som vi kan benytte oss av i Tinkr. De har et stort nasjonalt nettverk å spille på, og medarbeiderne deres er engasjerte og svært resultatorienterte. Ta gjerne kontakt med meg om du vurderer et samarbeid med Tinkr og trenger referanser.

Jens-Harald Jenssen - DirektørSerit Eltele AS

Artikler