Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:

Accelerating positive change

Mer enn noen gang trenger verden modige organisasjoner som skaper nye, bedre og mer bærekraftige løsninger.
Vi hjelper de med å få flere og bedre ideer, innovere mer effektivt og få løsninger som faktisk tas i bruk, av flest mulig. Vårlidenskap for kreativitet, innovasjon og bærekraft bidrar til at de når sine mål og at vi samtidig får et mer bærekraftig samfunn.

Våre tjenester

Innovasjon er komplekst og det er viktig å gjøre de riktige tingene for å sikre raskest mulig fremdrift, riktig ressursbruk og reell og varig verdi. Et strukturert og systematisk innovasjonsarbeid basert på forskning og best-practice kan sikre dette.

Om vi er prosessledere eller kursholdere, sikrer effektive innovasjonsprosjekter eller jobber med å bygge innovative organisasjoner må vi ha enkle og effektive verktøy som er lette å bruke. Bare da kan vi sikre at kompetansen blir igjen i organisasjonen etter at vi har dratt. Og bare da kan du få gjennomført de endringene som trengs.

Dette er vårt fokus enten vi leverer til gründere og bedrifter som skal utvikle bølgekraftverk eller nye IT-løsninger, hjelper kommuner til å bli mer innovative, eller jobber sammen med bistandsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner for å utdanne helsearbeidere i Afrika og skalere gode løsninger.

Les mer om våre tjenester

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som drives av positiv endring. Vi kombinerer et sterktsamfunnsengasjement med lang erfaring og bred teoretisk kunnskap. Vi brenner for kreativitet og innovasjon fordi vi ser at for å nå bærekraftsmålene kreves det nye løsninger. Og vi må finne de raskt.

Gode løsninger kan utvikles overalt. Vi er lokale men jobber globalt. Vi jobber i Stockholm, på Blåbærneset og i Kampala. Med gründere, små og store bedrifter, offentlig sektor og utviklingsorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner. Det gjør vi fordi de beste løsningene finner vi når vi jobber sammen og bygger på hverandres styrker.

Les mer om oss

Hva sier Kristian?

Hva sier våre kunder om oss?

"Tinkr gjorde en noggrann analys av hög kvalitet av IM’s innovationsklimat. Slutsatserna i den studien varit användbara och gett en tydlig riktning till det fortsatta arbetet. Processen i sig har också satt i gång tankar hos våra medarbetare som varit positiva for IM som organisation. Linn och Kristian har ett ödmjukt och analytiskt förhållningsätt som passar väl in i IM’s organisationskultur

Andreas Ulfsax Result manager in the Global Operations department IM

"Det har varit enormt givande att arbeta med Tinkr! Linn, den person som vi arbetat mest med, har varit mycket drivande vilket bidragit till att stärka det internationella partnerskap som ligger till grund för den här utbildningen. Linn/Tinkr har också relevant kompetens som går igenom dels vad gäller innehåll i själva utbildningen, dels i projektledning överlag vilket har bidragit till att vi har kunnat leverera en utbildning av hög kvalitet. Vårt intryck är även att Tinkr är nyfiken och intresserad av att hela tiden utvärdera sitt arbete, förbättra det genom att föra in nya lärdomar i sitt arbetssätt – något som gör de till en inspirerande partner som man känner att man kan lita på!

Karin Båge og Prof. Tobias AlfvénProgram Coordinator og Program director, Department of Global Public Health, Karolinska Institutet

Artikler